Shimadzu Nexera Prep
Termék kategória
  • A preparatív paraméterek könyyű optimálása és átméretezése. Szimulált frakciószedés, amivel könnyen tervezhetőek a mintacsövek. Oszlop átméterezés analitikai mérésrő preparatívra váltáskor.
  • Idő- és energiamegtakarítás a tisztítási lépések automatizálásával. A célkomponens gyűjtése és tisztítása automatikus sótalanítással.
  • Kibővíthető a minták/frakciók számának megfelelően. Számos opcionális lehetőség a visszanyerést és az analitikai detektálást telkintve. A problémák egyszerűen megoldhatók, amivel számos igénynek meg tud felelni.

Korszerűsíti és egyszerűsíti a preparatív munka beállításait

A Nexera™ Prep rendszerrel laboridőt takarít meg mikor átmértezéskor áttér az analitikai beállításokról preparatív beállításokra.

Preparatív munka, mellyel nagy tisztaságú és nagy koncentrációjú célkomponenst kapunk

A Shimadzu UFPLC, Ultragyors preparatív és tisztító folyadékkromatográf rendszere jelentősen csökkenti a költségeket és a laboridőt, amivel a preparatív tisztítás ját. Továbbá, a rendszer nem csak a célkomponensek tisztítását képes elvégezni, hanem a szennyezőket is képes kinyerni a direkt szennyezés vizsgálattal. 

Shimadzu Nexera prep preparatív HPLC

Az LH-40 és FRC-40 modulokkal négy jelcsatorna alapján lehet frakciót szedni, ha a komponensnek nincs kromofór csoportja, az sem akadály. A Nexera Prep képes használni LCMS, RID és ELSD detektort a célkomponensek detektálására és/vagy aznosítására tisztítás során.  

Nagyfokú elválasztás recirkulációs preparálással

A mintát recirkuláltatjuk az oszlopon, a célkomponens ezzel elválaszható az együtt eluálódó komponensektől vagy szennyezésektől, ezért nem szükséges hosszabb oszlop vagy több oszlop sorba kötése.

A rendszer kiválóan kiterjeszthető

Az oldószerszállító és a frakciószedő egység a visszanyerési térfogatnak megfelelően választható. Továbbá, a Shim-pack™ Scepter dimenziót tekintve széles választékot nyújt a preparatív munkához és a komponensek tulajdonságát tekintve is bőséges a választék.

Az elemzési körülmények korszerű fejlesztése és a preparatív paraméterek optimálása

Több komponens elválasztásához a mérés és a frakciószedés paramétereit optimálni kell, ami rengeteg munka. A Shimadzu Method Scouting rendszere analitikai dimenzióban tudja vizsgálni több paraméter változásának hatását az elválasztásra. A Method Scouting rendszer automatikusan generál módszereket, melyekkel a mozgó fázisok és oszlopok kombinációját lehet vizsgálni, ezeket automatikusan váltja/változtatja és ekvilibrálja, a kapott eredményeket pedig kiértékeli a hatékony módszerfejlesztés érdekében.  

Továbbá, a preparatív rendszer automatikus szimulációkat hajt végre a preparálást megelőző mérésekből, amivel optimálhatóak a frakciószedés beállításai. Ezzel csökkenthető a rendszerbeállításokra fordított idő, amivel mozgó fázist és mintát takaríthatunk meg. 

Method Scouting System

Először analitikai szinten választja el a célvegyületeket. A Shimadzu Method Scouting rendszer a speciális Method Scouting Solution szoftverrel, gyors és pontos módszerfejlesztési munkafolyamatot tesz lehetővé, ami támogatja a fokozott hatékonyságú módszerfejlesztést. 

Jelentősen csökkenti a frakciószedés beállítására fordított időt

A frakció szimulátorral egyszerő a paraméterek beállítása

A LabSolutions™ szoftver szimulációs funkciót biztosít, ami csökkenti az analitikai és preparatív frakciószedés kondícióinak beállításához szükséges laboridőt. A LabSolutions frakció szimulátorral (szabadalommal védett) a kromatogramon be lehet jelölni a csúcs-sávot és a szoftver automatikusan beállítja a frakciószedéshez szükséges paramétereket. Ez nagyjából negyedére csökkenti a paraméterek szokványos beállításához szükséges időt.

A frakciótisztaság ellenőrzése(LH-40)

A frakciók tisztaságát könnyen lehet ellenőrizni egy rendszerben. Ehhez nem kell a frakciószedő csöveket kicserélni vagy átrakni, amivel az ellenőrzési idő csökkenthető, a hetékonyság pedig nő. 

A mintamentő funkció megakadályozza az értékes minták elvesztését(LH-40, FRC-40)

Ha a preparatív munka közben probléma lépne fel, a rendszerben maradt mintát vissza lehet nyerni. A mintamentő utasítást követve, az értékes minta egy előre definiált frakciócsőbe gyűjthető és nem veszik kárba. Továbbá, az opcionális hulladékgyűjtő használatával a frakciószedési problémánál nem visszanyert komponenseket ebbe az opcionális tartályba gyűjti. 

Jelentősen csökkenti a folyamatot a preparatív munkától a tisztításon át (sótalanítási eljárás) a porrá alakításig

A konvencionális preparatív rendszereknél a preparált minta tartalmaz mozgó fázist, ami nem kívánt hígítás a frakciószedés közben, ezért a mintát töményíteni és sótalanítani kell. Ez bonyolítja a munkafolyamatot és növeli a mintavesztés lehetőségét, a laboridőt és a költséheket. 

A Shimadzu UFPLC ultragyors preparatív és tisztító folyadékkromatográf rendszerrel, az egész folyamat a preparálástól kezdve a frakciószedésen, töményítésen és tisztításon át on-line történik. Ez jelentősen csökkenti a laboridőt és csökkenti a folyamat lépéseinek hibalehetőségét. A frakcionált célkomponensekre szabadalmaztatott dúsító-tisztító csapdával, a mix oldatban, kis koncentrációban lévőkomponensek is kinyerhetőek nagy koncentrációban és nagy tisztaságban. Továbbá, mivel illékony szerves oldószereket használunk a célvegyületek kinyerésére, a szárazra pároláshoz szükséges idő jelentősen csökken. Az ionos célkomponensek kinyerésekor az ellenionokat az átáramló oldat optimalizálásával kiöblítjük, így a célkomponenst nagy tisztaságú szabad bázis formájában nyerjük ki. Ez a folyamat egyszerű az erre fejlesztett Purification Solution™ szoftverrel, a preparatív paraméterek kondícióinak beállításától a frakciók oldószermentesítéséig, a felhasználók a szoftver felhasználóbarát felületén könnyedén és egyszerűen beállíthatják. 

A preparatív tisztítási folyamat automatizálása

Amior a célvegyületet porformára kell alakítani, ezt a folyamatot számos tényező akadályozhatja: savak, sók és tűzálló oldószerek. Az UFPLC ultragyors preparatív és tisztító folyadékkromatográf rendszerrel a porképzés ezen akadályait elvonhatjuk a rendszerből egy csapdázó oszloppal, amivel nagy tisztaságú, por formájú anyagot kaphat mármely felhasználó. 

Még a kis koncentrációban lévő komponensek is kinyerhetőek nagy koncentrációban

Ha a célvegyület a mintában kis koncentrációban van, akkor az elegendő frakcióhoz többszörös injektálás szükséges. Ez maga után volnja, hogy többszöröződik a szükséges oldószer mennyisége is és végül a frakcióból is többszörös mennyiségű oldószert kell elpárolni. Az UFPLC ultragyors preparatív és tiszító folyadékkromatográf rendszerrel még a többszörös injektálással nyert frakciót is újra lehet injektálni ugyanarra a csapdázó oszlopra a koncentrálás érdekében. A frakcionáló folyadék végső térfogata így minimálisra csökkenthető, lecserélve a gyenge rámosó eluenst az erősebb szerves lemosó eluensre. A célkomponens végül nagy tisztasággal és nagy koncentrációban nyerhető ki. 

A Purification Solution szoftver a preparatív tisztítás beállításait egyszerűsíti

A speciális Purification Solution szoftver csúcskövetési funkcióval van felszerelve, ami lehetővé teszi, hogy a csúcsok frakcionálása egy pillanat alatt ellenőrizhető.

Az MS jel alapján történő frakciószedés lehetővé teszi, hogy az UV-kromatogram üres részein az ott nem-detektált komponenseket is kinyerjük

Az alacsony UV-aktivitású anyagoknál az a probléma, hogy a frakció elveszik, mert az UV jel nem elegendő a csúcs érzékeléséhez és így a frakciószedéshez. Az MS jelét használva, a preparatív munka egyszerűsödik, és nem veszíthetünk el semmit. A célvegyületre jellemző m/z értéket kiválasztva, nagy biztonsággal szedhetünk frakciót. Az LCMS-2020 tömegspektrométer nagy szelektivitássak és érzékenységgel bír, amivel a preparatív munka során nem veszítünk el egyetlen komponenst sem.

A célkomponensek nagy tisztaságú kinyerése többszörös jel alapján

Az A komponens frakcióját az MS jel alapján kezdi gyűjteni, de mikor a B komponens MS jele megemelkedik, akkor a frakciószedést le tudja ez alapján állítani. Ezzel biztosítható, hogy csak a célkomponenst szedje a frakcióba. Számos detektor kombinálásával elérhető, hogy különböző elegyekből különböző típusú vegyületek nagy biztonsággal elkülöníthetők legyenek.

Négy detektor kombinálásával a célvegyületek nagyon tisztán kinyerhetőek.

Az opcionális analitikai és preparatív Open Solution™ szoftver egyszerűsíti a preparatív munkát és a minta analízist

Hatékony rendszermegosztás nyílt hozzáférésen keresztül

Az Open Solution egyszerűsíti a preparatív rendszer megosztását számos felhasználó között.

Egy speciális regisztrációs ablakban a preparatív munka könnyedén indítható. Definiálni kell a módszert, injektálási mennyiséget és a cél m/z értéket. 

Preparatív műveletek és adatelemzés lehetséges egy ablakban

Az Open Solution data browser segítségével a preparatív eredmények ellenőrizhetőek egy ablakból. Ha a tesztcsöveket kiválasztottuk, a csúcsokat kivastagítja és a csúcsokhoz tartozó MS spektrum vagy UV spektrumot megjeleníti. A frakcionált komponens információi egyszerűen ellenőrizhetőek.

Kompatibilis a Shimadzu FRC-10A modullal.

Mi az a visszacirkulációs elválasztási módszer?

A hosszú preparatív oszlopok nagyon drágák és emellett az olcsóbb rövidebb oszlopkat is lehet hatékonyan használni. A visszacirkulációs elválasztási módszernél (zárt szelep visszacirkuláció), a minta visszatér az oszlopra az első elválasztás után és többszörös ciklussal növelni lehet az elválasztás hatékonyságát olyan mértékben, mintha hosszú oszlopot használnánk.

Hogyan működik a visszacirkulációs elválasztás?

Az ábra egy hétszeres visszacirkulációs elválasztást szemléltet. Az első ciklusnál a két komponens elválasztása nem megfelelő. A ciklusok száma megfelel annak, mintha oszlopok lenneének sorba kapcsolva. A példában a hét ciklusos elválasztás már 4.0 vagy annál jobb felbontást eredményezett.

Az elválasztás javítása visszacirkulációval: A koeluálódó csúcsok teljes elválasztása lehetséges.
Áramlási sebesség : 10 mL/perc
Detektálási hullámhossz: 254 nm
Oszlop : Shim-pack PREP-ODS(H) 20 mm I.D. x 250 mm L.
Mozgó fázis: víz/metanol = 1/9 (v/v)
Minta: kevert 1% n-butylbenzene/iso-butylbenzene oldat

A Preparative Recycling Software*

Az automatikus preparatív visszacirkuláltatás beállítható egyszerű GUI-alapú felületen

A grafikus felhasználói felület (GUI) olyan környezetet biztosít, ahol még a kezdő felhasználók is egyszerűen és megbízhatóan tudnak dolgozni. Egyetlen főablakot használunk a visszacirkuláció és frakciószedés beállításához, amivel csökkenthető az értékes minták elvesztésének kockázata. 

A visszacirkulációs kondíciókat három lépésben lehet beállítani

Három pontot kell megadni annak megfelelően, hogy hol akarjuk a visszacirkulációt kezdeni, befejezni és a frakciószedést kezdeni. Bonyolult számszerű értékek megadása nem szükséges, hála a grafikus felületnek, ezért a visszcirkulációs frakciószedés nagyon egyszerűen indítható.

Csatolmány Méret
Shimadzu Nexera prep prospektus2.72 MB 2.72 MB

Ha tetszett, oszd meg:

Regisztráció

Miért érdemes regisztrálnia?

  • hozzáférhet védett tartalmakhoz, applikációkhoz
  • feliratkozhat szakmai hírleveleinkre, melyekben értesítjük az Ön szakterületét érintő friss hírekről
  • igénybe veheti online support szolgáltatásunkat

addRegisztrálok

Friss tartalom

Teljesen automatizált online fehérjeemésztés, affinitás alapú leválasztás, intakt tömegelemzés, gyógyszerek és a gazdasejt fehérjék peptid feltérképezése egyetlen elemzésben.

Váltson hidrogénre, megéri.

A gázkromatográfiás méréseknél számos vivőgázt lehet használni: hélium, hidrogén, nitrogén, argon. A rendszer teljesítményjellemzőit és az adott módszer lehetőségeit a vivőgáz jelentősen tudja befolyásolni, ezért nem mindegy, hogy milyen vivőgázt választunk a gázkromatográfunkhoz. Jelenleg a legtöbb esetben héliumra esik a választás, mert inert és jó elválasztást lehet vele elérni. Egyes alkalmazásokhoz előszeretettel nitrogént választanak (töltetes oszlopos alkalmazások), másokhoz hidrogént. Az argon használata nem jellemző. Célszerű ezért áttekinteni azt, hogy az analitikusoknak milyen lehetőségeik vannak a vivőgázt illetően, melyik milyen tulajdonságokkal bír, és hogy miért, milyen analitikai/gazdasági megfontolásból válasszuk egyiket vagy a másikat.

Az utóbbi években a hélium ára jelentősen emelkedett, ami előrevetítette azt, hogy alternatív vivőgázokra is nyitottak legyünk. Sőt, a rendszerünket függetleníthetjük a palackoktól, ha gázgenerátor szolgáltatja a vivőgázt.

A környezetanalitika egyik alappillére a vízanalitika. A természeti erőforrások -például a folyók, az óceánok és a talaj- végesek, és mindannyian kötelesek vagyunk megőrizni azokat a jövő generációinak számára. A világban, amelyben ma élünk, továbbra is jelentős terhelésnek tesszük ki ezeket az erőforrásokat olyan gyakorlatok révén, mint az ipari gyártás. Alapvető fontosságú tehát, hogy az újrahasznosítás, az erőforrások újrafeldolgozása és a szennyezés csökkentése révén megőrizzük és megvédjük környezetünket. Ezeket csak pontos monitorozással és elegendő mennyiségű méréssel lehet megvalósítani. A Shimadzu ICPMS-2030 egyszerű, robusztus és pontos eszköz a minták mérésére, hogy az újrafeldolgozási folyamatok és a gyártási folyamatok megfelelően és felelősségteljesen irányíthatóak legyenek.

A gyógyszertervezés és -fejlesztés nagyon kényes folyamat, amely speciális elemzéseket igényel. Az egyes elemzésekhez a legjobb eszköz felhasználása a kulcs a laboratóriumi teljesítmény és hatékonyság javításához.

Teljesen automatizált kvantitatív szűrési módszer, amely 245 illegális és orvosi vegyület mérésére alkalmas vérből, plazmából és vizeletből.

A módszert az ISO 15189 követelményeinek megfelelően validálták.

A robusztussági vizsgálat kimutatta, hogy az egy hónappal korábban elkészített kalibrációs görbék 20% alatti bizonytalanságot eredményeztek a vegyületek több mint 80%-ánál.

Korábbi kvantitatív módszerekkel összehasonlítva, 188 páciens mintájának elemzése során R2=0.85 regressziós korrelációt tapasztaltak (n=312 mért koncentráció).

Ivóvíz határérték perklorát, klorát, klorit és bromit komponensekre nagyon alacsony, µg/L (ppb) tartományban vannak, amit a hagyományos ionkromatográf rendszerekkel szinte lehetetlen elérni.

Ezek mérését ezért vagy a rendszer módosításával, vagy alternatív méréstechnikával kell végezni.

Jelen összefoglalóban néhány Shimadzu-alkalmazást mutatunk be ezen komponensek vízmintákból történő mérésére.

Az új Shimadzu Gas Selector 2030 egység bemutatása

Gáztakarékosságra és a vivőgáz-adta lehetőségek bővítésére jó megoldást kínál a Shimadzu Gas Selector 2030 egysége.

A metanol és az acetonitril szerves oldószerek, amiket a fordított fázisú folyadékkromatográfiában gyakran alkalmaznak. A fizikai-kémiai tulajdonságaik eltérnek, ezért ebben az összefoglalóban 7 kulcsfontosságú különbségüket mutatjuk be, amiket érdemes szem előtt tartani a fordított fázisú folyadékkromatográfiás alkalmazásoknál.

A gyógyszeriparban felhasznált etanol tisztaságának teljesítenie kell a gyógyszerkönyvekben rögzített minőséget, melyek közül cikkünkben a szennyezők spektrofotometriás vizsgálatának műszeres és szoftveres megoldását mutatjuk be.